Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-17 of 17 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Jul-2016การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กีรกานต์, คำขาว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
27-Jun-2019การสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปีกัณชลีย์, จินดารัตน์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
19-Jul-2019การทดลองใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปีศุภฎี, ชิกว้าง; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ; ณัฐวุฒิ, ณ ปั๋น
17-Nov-2015การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมโดนัท สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จุฬาลักษณ์ กาวารี
17-Nov-2015การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รำพึง โนพวน
17-Nov-2015ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบดารา ทีบีเอ็ม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ปัณชญา จักรชัยชาญ
12-Nov-2015ผลการส่งเสริมวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา “บ้านเด็กดี” จังหวัดเชียงใหม่ทนง รุ่งโรจน์สถาพร