Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 119 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2014แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคมสัตโยภาส, สนิท; Sattayopas, Sanit
2013การปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้นโยบายความมั่นคงของชาติ : กรณีศึกษาแรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่กิรวาที, เปรมวดี; จิตพิทักษ์, จุไรพร; พักกระสา, สุวิชชา
2013แรงงานข้ามชาติกับการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สาลี สุกัณศีล, กมลาศ
30-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
Dec-2017การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนาบุญมี, จิรวรรณ; ฺBoonmee, Jirawan; บุญมี, ธวัชชัย; ฺBoonmee, Thawatchai
May-2018การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มงคลสมัย, วาริพิณ
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
11-Dec-2016การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3กาญจนา, สุระ
15-Jan-2018การพัฒนาวิชาชีพครูบรรณารักษ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสุรชาติ, พุทธิมา; Surachart, Putthima
2018การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝก เพื่อการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุณยเนตร, พูลสุข; รัชเวทย์, อโนดาษ์; อินภักดี, จินตนา