Browsing by Author อัญชลี, วงศ์หล้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านไวยากรณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นิดา, พรินทรากุล; อัญชลี, วงศ์หล้า; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2550ความคาดหวังของนักเรียนต่อการบริหารงานของครูประจำเรือนนอนโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนชัยวัฒน์, สิงห์นนท์; เรืองวิทย์, นนทภา; อัญชลี, วงศ์หล้า
2553ความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในสถานบริการสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มนัญชา, วงศ์อ้าย; อัญชลี, วงศ์หล้า; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2553ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ENG 0101) ของนักศึกษากลุ่มที่ได้เรียนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานภัทรานี, พลับอินทร์; อัญชลี, วงศ์หล้า; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์