Browsing by Author จักรกฤช, วิชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Jul-2019การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2วิเชียร, ถาวงศ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
28-Jun-2019ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ศิลาลัย, ศิลารมณ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
18-Jul-2019ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามความคาดหวังของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3เยาวเรศ, บุญเป็ง; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
1-Aug-2019แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ดวงจันทร์ , แก้วจีน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; จักรกฤช, วิชา
24-Jun-2019แนวทางในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1สุรพงษ์, หิมะนันท์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; จักรกฤช, วิชา