Browsing by Author จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
20-May-2015การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เกษม, พงษ์เดช; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
9-Aug-2562การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนศิโรเวฐน์, ปัญญา; โกมล, แพนพา; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
25-May-2015การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.ชม.2257 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อรรพล, คนเพียร; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
25-May-2015การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ปรีชา, เพชรกิติสิริกุล; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; สุชาติ, ใจภักดี
21-May-2015สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จังหวัดเชียงใหม่กชพร, ชื่นวงศ์; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์