Browsing by Author ชเนษฎ์, วิชาศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ “การทำนาย การสังเกตและการอธิบาย (POE) ร่วมกับการออกแบบอินโฟกราฟิก” เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กล้าณรงค์, คำแสน; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2565การสังเคราะห์แกรฟีนควอนตัมดอท โดยวิธีไฟฟ้าเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการกักเก็บพลังงานและการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นภัทรพร, ปินตาคำ; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2562การออกแบบเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดเพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับการวัดค่าทางไฟฟ้านิเทศ, ประเดชบุญ; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์; เสรี, ปานซาง
2565ผลของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ควอนตัมดอทสังเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอบกาญจน์, เกี๋ยงมะนา; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์