Browsing by Author ประพันธ์, สุทธาวาส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2019การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2อนงค์, หมุดดี; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส
3-Jan-2563การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์บูรณาการ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม และสาขาบ้านขุนก๋องจิราพร, เรียนเก่ง; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; ประพันธ์, สุทธาวาส
30-Jan-2563การศึกษาปัญหาการไม่ส่งบุตรเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิตย์, ขันธะสีมา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส