Browsing by Author เกตุมณ๊, มากมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
14-Jun-2019การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ขวัญใจ, ธรรมขันโท; เกตุมณ๊, มากมี; อรพินทร์, ศิริบุญมา
14-Jun-2019การพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรและระดับกลุ่มโรงเรียนสายทอง, วิชิตาภา; เกตุมณ๊, มากมี; ดาวรุ่ง, วีระกุล
26-Jul-2019การศึกษาผลการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์ผกา, ดำรงธรรม; เกตุมณ๊, มากมี; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
19-Aug-2562สภาพการบริหารการศึกษารูปแบบการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2ไพพร, จิระมิตร; เกตุมณ๊, มากมี; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ