Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015การผลิตวีดีทัศน์สารคดีเรื่อง วัดเจ็ดยอด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่วงศ์ไชยา, บุริภัทร
9-Nov-2015การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง “วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)” สำหรับค่ายคุณธรรมเยาวชนวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่อิทธิชินบัญชร, คเณศพงษ์
19-Nov-2015การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาธรรมชัย, วินัย
9-Nov-2015การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณัฐพร ปิงมูลทา
11-Nov-2015วีดิทัศน์สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีระเบียบในตนเองภาณุพงศ์ พื้นผาสุข
2555ผลการใช้สื่อดนตรีดิจิตัลสำหรับเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งอุดมศักดิ์, ชวชาติ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; ไกรสิทธิ์, พิรุณ
2550การพัฒนาสื่อการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1วุฒิไกร, วรรณการ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2552การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, ใหม่กันทะ; สุธีร์, นนทภา; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
2555การพัฒนาสื่อประสมนิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่อง วอกไคหิน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1เถลิงเกียรติ ตันใจ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2551การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาวินัย, ธรรมชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; เรืองวิทย์, นนทภา