Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 501-510 of 517 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณัฐพร ปิงมูลทา
17-Nov-2015คุณธรรมในปัญญาสชาดกฉบับล้านนาศิราณี แพทอง
11-Nov-2015ความโดดเด่นของนวนิยายจีน เรื่อง เมืองชายแดนยี, ซอง
11-Nov-2015ผลของการใช้เกมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปรวิศา นำบุญจิตร์
17-Nov-2015ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบดารา ทีบีเอ็ม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ปัณชญา จักรชัยชาญ
11-Nov-2015ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานวารุณี เพียรประกอบ
12-Nov-2015ผลการส่งเสริมวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา “บ้านเด็กดี” จังหวัดเชียงใหม่ทนง รุ่งโรจน์สถาพร
11-Nov-2015ผลการใช้แบบบันทึกความดีที่มีต่อจิตสำนึกเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่คณาวุฒิ คำพินิจ
17-Nov-2015ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่านธานินทร์ คฤหานนท์
11-Nov-2015รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กมลรัตน์ แสนใจงาม