Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 517 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-Nov-2015ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน กรณีศึกษาบริษัท โตเกียวคอยล์เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัดไหวฉลาด, โฆษิต
17-Nov-2015การศึกษาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนทังสุนันท์, ทิพย์สุคนธ์
11-Nov-2015เครือข่ายการค้าปศุสัตว์ไทย-ลาวยารังสี, ยุทธศักดิ์
12-Nov-2015การบริหารจัดการงบประมาณของวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ปั้นงาม, มนต์ชัย
17-Nov-2015การใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพุย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่สง่ารูป, ธมลวรรณ
17-Nov-2015การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ธุระอบ, วิทยา
11-Nov-2015การศึกษาแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรมล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยคูภานุมาต, ฉลองเดช
17-Nov-2015สภาพการบริหารการศึกษารูปแบบการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2จิระมิตร, ไพพร
14-Nov-2015การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค เค ดับบลิว แอล พลัสคีรีอร่ามรัศมี, ปิ่นทอง
11-Nov-2015การสร้างเสริมสุขภาพผู้อพยพย้ายถิ่นจากรัฐฉานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแสงต่าย, ชนินทร์