Browsing by Author อุไรวรรณ, คำไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
15-Aug-2562ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ : กรณีศึกษาเครือข่ายเยาวชน ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ถวิล, ชูดวง; อุไรวรรณ, คำไทย; สุรสิงห์, วิศรุตรัตน์
15-Aug-2562ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มัลลิกา, จิงต๊ะ; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
15-Aug-2562ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษทางอากาศในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, วุฒิวงศา; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; อุไรวรรณ, คำไทย
19-Aug-2562พฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคหนอนพยาธิลำไส้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มาลี, ประทุมวัน; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
19-Aug-2562พฤติกรรมและการรับรู้สื่อด้านสุขภาพของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นพดล, นพมณี; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง