Browsing by Subject Business Model

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมานพ, ชุ่มอุ่น; จินดาภา, ศรีสำราญ; วินยาภรณ์, พราหมณโชติ; กิติยาภรณ์, อินธิปีก; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา
2561การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์; พลอาจ, เพียงตะวัน; Tarapituxwong, Supareuk; Polard, Piangtawan
2019การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสใน เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงในจังหวัดเชียงใหม่มานพ, ชุ่มอุ่น