Browsing by Author กิติยาภรณ์, อินธิปีก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมานพ, ชุ่มอุ่น; จินดาภา, ศรีสำราญ; วินยาภรณ์, พราหมณโชติ; กิติยาภรณ์, อินธิปีก; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา
2019การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กิติยาภรณ์, อินธิปีก
2560การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วมกิติยาภรณ์, อินธิปีก
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่น ด้านการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จิรเดชา, วันชูเพลา; กิติยาภรณ์, อินธิปีก